TARİH

 

ANTLAŞMALAR

 

SELÇUKLU'DAN GÜNÜMÜZE ANTLAŞMALAR

Büyük Selçuklu Devleti(1040-1157)

Dandanakan Savaşı 1040

Pasinler Savaşı 1048

Malazgirt Meydan Savaşı 1071

Katvan Savaşı 1141

 

Türkiye Selçuklu Devleti(1075-1308)

Miryokefalon Savaşı 1176

Yassı Çemen Savaşı 1230

Kösedağ Savaşı 1243

 

Osmanlı Devleti(1299-1922)

Osmanlı-Venedik Antlaşması

Edirne Segedin Antlaşması 1444

İstanbul Antlaşması 1533

İstanbul Antlaşması 1547

İstanbul Antlaşması 1553

Amasya Antlaşması 1555

Edirne Antlaşması 1568

Ferhat Paşa Antlaşması 1590

Zitvatorok Antlaşması 1606

Nasuh Paşa Antlaşması 1612

Serav Antlaşması 1618

Hotin Antlaşması 1621

Kasr-ı Şirin Antlaşması 1639

Vasvar Antlaşması 1664

Bucaş Antlaşması 1672

İzvança Antlaşması 1676

Bahçesaray Antlaşması 1681

Karlofça Antlaşması 1699

İstanbul Antlaşması 1700

Prut Antlaşması 1711

Pasarofça Antlaşması 1718

İstanbul Antlaşması 1724

Hemedan Antlaşması 1727

Ahmet Paşa Antlaşması 1732

İstanbul Antlaşması 1736

Belgrat Antlaşması 1739

Kerden Antlaşması 1746

Küçük Kaynarca Antlaşması 1774

Aynalı Kavak Antlaşması 1779

Ziştovi Antlaşması 1791

Yaş Antlaşması 1792

Trablus Antlaşması 1795

El-Ariş Antlaşması 1801

Paris Barış Senedi 1801

Paris Antlaşması 1802

Bükreş Antlaşması 1812

Akkerman Antlaşması 1826

Edirne Antlaşması 1829

Kütahya Antlaşması 1833

Hünkar İskelesi Antlaşması 1833

Balta Limanı Antlaşması 1838

Londra Antlaşması 1840

Londra Antlaşması 1841

Paris Antlaşması 1856

Ayastefanos Antlaşması 1878

Berlin Antlaşması 1878

İstanbul Antlaşması 1885

İstanbul Antlaşması 1897

Uşi Antlaşması 1912

Londra Antlaşması 1913

Bükreş Antlaşması 1913

İstanbul Antlaşması 1913

Atina Antlaşması 1913

Brest Litovsk Antlaşması 1918

Mondros Ateşkes Antlaşması 1918

Paris Barış Konferansı 18 Ocak 1919

Versay Antlaşması 28 Haziran 1919

Saint-Germain Antlaşması 10 Eylül 1919

Neuilly Antlaşması 27 Kasım 1919

San Remo Konferansı 18-26 Nisan 1920

Triyanon Antlaşması 4 Haziran 1920

Sevr Barış Antlaşması 10 Ağustos 1920

 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti(1923)

Gümrü Antlaşması 1920 TBMM

Londra Konferansı 1921 TBMM

Afganistan Dostluk Antlaşması 1921 TBMM

Moskova Antlaşması 1921 TBMM

Ankara Antlaşması 1921 TBMM

Kars Antlaşması 1921 TBMM

Mudanya Ateşkes Antlaşması 1922 TBMM

Lozan Barış Konferansı 1923

Ankara Antlaşması 1926

Balkan Antantı 1934

Montrö Boğazlar Sözleşmesi 1936

Sadabat Paktı 1937

Hatay Sorunu ve Çözümü 1939

Türk Tarihinden Savaşlar

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.