COĞRAFYA

 

TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ BÖLGELERİ

Coğrafi  Bölge : Taşıdığı belirli Coğrafi özellikleri ile çevresinden ayrılan, kendi içinde benzerlik gösteren en geniş coğrafi birimdir. Coğrafi bölgelerin sınırları belirlenirken doğal koşullar, sosyal ve ekonomik özellikler temel alınır.

Coğrafi Bölüm : Bir coğrafi bölge içinde doğal koşullar, sosyal ve ekonomik özellikler bakımından farklılık gösteren küçük birimlerdir.

Yöre : Bölüm içerisinde farklı özelliklere sahip, bölümden daha küçük birimlerdir. Iğdır Yöresi, Göller Yöresi, Menteşe Yöresi gibi.

Alan bakımından büyükten küçüğe doğru:

1- Doğu Anadolu Bölgesi

2- İç Anadolu Bölgesi

3- Karadeniz Bölgesi

4- Akdeniz Bölgesi

5- Ege Bölgesi

6- Marmara Bölgesi

7- Güneydoğu Anadolu Bölgesi

 

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.