COĞRAFYA

 

NÜFUS COĞRAFYASI

 

NÜFUS NEDİR?

   Sınırları belli bir bölgede yaşayan insan sayısına nüfus denir. Doğan ile ölen arasındaki farkta, o yerin nüfusunu verir.

   Nüfus sayımı ile: O yerin nüfusu, nüfusun cinsiyetlere göre sayısı, medeni durum, öğrenim durumu, mesleklere dağılım, seçmen sayısı, askerlik çağı gelmiş kişilerin sayısı, köy ve şehir nüfusu, nüfusun yoğun ve tenha olduğu yerler... hakkında bilgi edinilir.

   Bir yerde km2 'ye düşen insan sayısı, o yerin nüfus yoğunluğudur. Bir yerin nüfus yoğunluğu bulunurken, o yerin nüfusu, yüzölçümüne bölünür.

 

Nüfus Yoğunluğunu Etkileyen Faktörler

1- Fiziki(Doğal) Faktörler: İklim, bitki örtüsü, yükselti, eğim, bakı, toprak çeşidi, su durumu.

2- Beşeri ve Ekonomik Faktörler: Sanayi, tarım, hayvancılık, turizm, ticaret, yeraltı kaynakları, ulaşım.

www.etarih.net © 2007-2009 - Tüm Hakları Saklıdır.