COĞRAFYA

 

YERLEŞME COĞRAFYASI

 

YERLEŞME NEDİR?

İnsanların barındığı ve geçimlerini sağlamak amacıyla çalıştığı yeri kapsayan alandır. Ancak yeryüzünün tamamı yerleşmeye uygun değildir. Doğal ve ekonomik kökenli bazı etmenler yerleşmeleri sınırlamaktadır.

Yerleşmeyi Sınırlayan Etmenler

- Denizler

- Kutuplar

- Çöller

- Ormanlar

- Yer şekilleri

- Toprak özellikleri

- Ekonomik özellikler

- Ulaşım olanakları

www.etarih.net © 2007-2009 - Tüm Hakları Saklıdır.