COĞRAFYA

 

COĞRAFİ KONUM

 

ÖZEL KONUM

 

Dünya üzerinde bulunan bir yerin; kıtalara, okyanuslara, denizlere, yeraltı zenginliklere vb. göre konumuna özel konum denir.

Bir yerin Dünya üzerindeki yerini belirtilirken, o yerin matematik konumu ve özel konumu önemli yer tutar. Bir yerin özel konumu incelenirken: incelenen yerin; kıtalara, okyanuslara, denizlere, komşularına, ticaret yollarına, ekonomik zenginliklere yakınlığına, Yeraltı ve yerüstü zenginliklere göre konumuna... bakmak gerekir.

 

Türkiye'nin Özel Konumu

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.