COĞRAFYA

 

EKONOMİK COĞRAFYA

 

ORMANCILIK

Orman: Ağaçlarla örtülü geniş alana orman denir.

Türkiye de en çok orman Karadeniz Bölgesinde, en az orman ise Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunmaktadır.

Ormanların Bölgelere Göre Dağılımı

1- Karadeniz Bölgesi % 26

2- Akdeniz Bölgesi % 21

3- Marmara Bölgesi % 19

4- Ege Bölgesi % 17

5- İç Anadolu Bölgesi % 7

6- Doğu Anadolu Bölgesi % 7

7- Güneydoğu Anadolu Bölgesi % 1

www.etarih.net © 2007-2009 - Tüm Hakları Saklıdır.