COĞRAFYA

 

TÜRKİYE'DE MADENCİLİK

 

MADENCİLİK

Türkiye de çok sayıda maden ve enerji kaynağı mevcuttur. Ülkemiz bu madenlerin çıkarılıp işlenmesine çok önem vermiştir. Bu amaçla Maden Tetkik Arama Kurumu ve Etibank isminde bir banka kurulmuştur.

Türkiye’de Çıkarılan Madenler

Aspest

Bakır

Barit

Boksit

(Aliminyum)

Bor

Civa

Çinko

Demir

 Fosfat

Krom

Kurşun

Kükürt

Lületaşı

Manganez

Mermer

Oltu Taşı

Tuz

Volfram

Zımpara Taşı

 

ENERJİ KAYNAKLARI

Doğalgaz

Güneş

Jeotermal Enerji

Linyit

Petrol

Rüzgâr

Radyoaktif Mineraller

Su

 Taş Kömürü

www.etarih.net © 2007-2009 - Tüm Hakları Saklıdır.