İNKILAP TARİHİ

 

DÜNYA SAVAŞLARI

 

1. DÜNYA SAVAŞI

(1914-1918)

 

19. yüzyılın sonlarına doğru İtalya ve Almanya'nın siyasi birliklerini kurmaları, Avrupa'daki mevcut dengeleri bozdu. Devletler arası rekabeti ve silahlanmayı artırdı.

Avrupa devletleri arasındaki bütün bu ekonomik, siyasi, kültürel vb. çatışmalar devletler arası bloklaşmalara neden oldu. Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya ile anlaşarak "Üçlü İttifak'' devletlerini oluşturdular. (1882)

Bu ittifaka karşı İngiltere, Fransa ve Rusya kendi aralarında anlaşarak "Üçlü İtilaf'' devletlerini oluşturdular.

 

   * 1. Dünya Savaşı'nın Sebepleri

   * Bloklaşmalar

   * 1. Dünya Savaşı'nın Başlaması ve Gelişimi

   * Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na Girişi

   * 1. Dünya Savaşı'nda Savaştığımız Cepheler

   * 1. Dünya Savaşı'nın Sonuçları

 

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.