İNKILAP TARİHİ

 

KURTULUŞ SAVAŞI

 

1914 - 1918 yılları arasında gerçekleşen 1. Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması sonunda, İtilaf Devletleri kendi aralarında paylaştıkları Anadolu topraklarını işgale başladılar. Anadolu'nun esas sahibi olan Türkler bu işgallere karşı sessiz kalmadı. Düşmanı topraklarımızdan çıkartmak için çeşitli kurtuluş çareleri arandı.

Kurtuluş Savaşı'nı iki dönemde incelemek gerekir.

 

KURTULUŞ SAVAŞI

1- Hazırlık Dönemi

2- Savaş Dönemi

www.etarih.net © 2007-2009 - Tüm Hakları Saklıdır.