İNKILAP TARİHİ

 

İNKILAPLAR

 

ÇOK PARTİLİ YAŞAMA GEÇİŞ ÇALIŞMALARI

 

Halk Fırkası'nın Kuruluşu (9 Eylül 1923)

23 Nisan 1920'de açılan Birinci TBMM'nin üyeleri, vatanın kurtuluşu ve bağımsızlığı konusunda birleşmelerine rağmen, siyasi konularda birçok gruba ayrılıyorlardı. (Tesanüt Grubu, İstiklal Grubu, Müdafaa-i Hukuk Zümresi, Halk Zümresi ve Islahat Grubu gibi).

Mustafa Kemal TBMM'deki bütün grupları birleştirip ulusal iradenin meclise yansıması için çaba gösterdi. Fakat başarılı olamadı.

Zamanla TBMM'de "Birinci Grup" ve "İkinci Grup" adıyla iki grup oluştu.

Halk Fırkası, TBMM'de "Birinci Grup" milletvekillerinin çalışmaları sonucu 9 Eylül 1923'te kuruldu.

11 Eylül 1923'te Mustafa Kemal Halk Fırkası'nın genel başkanlığına seçildi.

Halk Fırkası'nın adı Cumhuriyet'in ilanından sonra, 1924'te, "Cumhuriyet Halk Fırkası", 1935'te "Cumhuriyet Halk Partisi" olarak değiştirildi.

ÇOK PARTİLİ YAŞAMA GEÇİŞ DENEMELERİ

1- Terrakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın Kuruluşu (17 Kasım 1924)

- Şeyh Said İsyanı (13 Şubat 1925)

- Mustafa Kemal'e Suikast Girişimi (16 Haziran 1926)

- Menemen Olayı (23 Aralık 1930)

www.etarih.net © 2007-2009 - Tüm Hakları Saklıdır.