TARİH

 

TARİH DEVİRLERİ

 

1- TARİH ÖNCESİ DEVİRLER

TAŞ DEVRİ

MADEN DEVRİ

YAZININ BULUNUŞU

2- TARİHİ DEVİRLER

İLK ÇAĞ

ORTA ÇAĞ

YENİ ÇAĞ

YAKIN ÇAĞ

Tarih Dönemleri

İlk Çağ Tarihi

Orta Çağ Tarihi

Yeni Çağ Tarihi

Yakın Çağ Tarihi

TARİHİ DEVİRLER
İlk Çağ: Yazı ile başlar (M.Ö. 3200)
Orta Çağ: Kavimler göçü ile başlar. (375)
Yeni Çağ: İstanbul'un Fethi (1453)
Yakın Çağ: Fransız İhtilali (1789)

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.