HİKAYELER

 

KIZ KULESİ

 

Bizans imparatoru Konstantin'in çok sevdiği ve üzerine titrediği bir kızı varmış. Bir gün falcılarını toplamış ve kızının geleceğini sormuş. Falcılar oturup birer birer falına bakmışlar ve hep birlikte, kızın bir yılan sokmasından öleceğini söylemişler. Telaşlanan İmparator, hemen mimarlarını toplamış, denizin ortasında bir kule yapmalarını emretmiş. Bir süre sonra, yapılan kulede, kızını emniyet altına aldırtmış. Aklınca kızının kara ile bağlantısını kesecek ve yılandan kurtaracak.

Gel zaman git zaman sonra, bir gün kızın canı üzüm istemiş. Bir sepet üzüm getirtmişler. Sepetin içinde zehirli küçük bir yılan. Prenses sepetten üzüm almak için elini uzattığı zaman, bu yılan kızı parmağından sokmuş. Kızcağız oracıkta can vermiş ve kızın mezarı da oraya yapılmış.

 

www.etarih.net © 2007-2015 - Tüm Hakları Saklıdır.