TARİH

 

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI

 
EGE VE ROMA UYGARLIKLARI

- Girit
- Miken(Aka)
- Dor(Yunan)
- İskender(Helenistik)
- Roma
- Ege medeniyeti, Yunanistan, Batı Anadolu, Makedonya, Ege denizindeki odalarda ve
Girit'te ortaya çıkmıştır.
- Mısır, Anadolu,Suriye,Filistin ve Mezopotamya medeniyeti ile temasa geçmiştir.
- Yazı ve takvim bu uygarlıklarda gelişmiştir.


 
GİRİT MEDENİYETİ

MİKEN(AKA) MEDENİYETİ

YUNAN(GREK) MEDENİYETİ

İSKENDER İMPARATORLUĞU(MÖ 7.yy-323)

HELEN UYGARLIĞI

ROMA UYGARLIĞI

www.etarih.net © 2007-2012 - Tüm Hakları Saklıdır.