TARİH

 

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI

 
MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

 
- Sümerler: MÖ 4000-2350 Akad ve Elamlılar son vermişlerdir.
- Akadlar: MÖ 2350-2150 Guttiler son vermiştir.
- Asurlular: MÖ 2000-609 Medler ve Babiller son vermiştir.
- Babiller: MÖ 1900-539 Hititler ve Persler son vermiştir.
- Elamlılar
- Kaldeliler
 

MEZOPOTAMYA
- Fırat ile Dicle nehirleri arasındaki toprakların ilk çağlardaki adıdır.
- Mezopotamyanın kuzeyinde Anadolu, doğusunda İran yaylaları, batısında Suriye çölleri, güneyinde Basra körfezi ile Arabistan çölleri yer alır.
- Mezopotamya, Yukarı(Toroslardan Bağdat'a kadar) ve aşağı(Bağdat'tan Basra Körfezine kadar) olmak üzere iki bölümden oluşur.
- Mezopotamya da taş bulunmadğından binalar kerpiç ve tuğladan yapılmıştır. Bunlar da fazla dayanıklı olmamıştır.
- Halkın zenginleşmesi sonucu özel mülkiyet gelişmiştir.
- Sümer ülkesine Sümerler "KENGİ" derlerdi.

SÜMERLER

AKADLAR

BABİLLER

ASURLULAR

ELAMLILAR

www.etarih.net © 2007-2012 - Tüm Hakları Saklıdır.