SOSYAL BİLGİLER

 

T.C. İNKILAP TARİHİ 8. SINIF KONULARI

 

4. Ünite: Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar

1- Saltanattan Milli Egemenliğe - Saltanatın Kaldırılması

2- Cumhuriyet'in İlanı

3- Zaferin ve Bağımsızlığın Tescili: Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1923

4- Milli Sınırlardan Milli Ekonomiye: Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar

5- Başkent Ankara: Anakara'nın Başkent Olması

6- Yaşasın Cumhuriyet: Cumhuriyet'in İlanı 29 Ekim 1923

7- Çağdaş Devlete Doğru: Halifeliğin Kaldırılması 3 Mart 1924

a) Hilafet Kaldırılıyor

b) Öğretimde Birlik Sağlanıyor

8- Çok Partili Demokratik Hayat

a) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

b) Serbest Cumhuriyet Fırkası

9- Çağdaş Uygarlığa Doğru Adımlar

a) Çağdaş Toplum, Medeni Kıyafet

b) Çağdaş Devletler İle Uyum Sağlanıyor

c) Tekke ve Zaviyeler Kapatılıyor

10- Hukuk ve Aile

a) Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Yol Haritası

b) Türk Medeni Kanunu

11- Rejim Karşıtı Bir İsyan

12- Kabotaj Bayramı

13- Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi

14- Bir Devrin Analizi: Nutuk

15- Harf İnkılabından Millet Mektepleri’ne

16- Milli Kültürümüz Aydınlanıyor

17- Kubilay Olayı

18- Bir Cumhuriyet Kenti

19- Çağdaş Üniversite Yolunda

20- Devlet ve Toplum El Ele

a) Hıfzısıhha Müessesesi

b) Veremle Savaş

21- Modern Tarımın Doğuşu

22- Az Zamanda Çok ve Büyük İşler Yaptık

23- Sanat ve Spor

a) Müzik

b) Resim, Heykel ve Anıt

c) Atatürk ve Spor

24- Çağdaş Türk Kadını

25- Soyadı Kanunu

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.