SOSYAL BİLGİLER

 

T.C. İNKILAP TARİHİ 8. SINIF KONULARI

 

2. Ünite: Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler

1- 1. Dünya Savaşı 1914-1918

a) 1. Dünya Savaşı'nın Sebepleri

b) 1. Dünya Savaşı'nın Başlaması ve Gelişimi

c) 1. Dünya Savaşı'nın Sonuçları

d) Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda Savaştığı Cepheler

e) Zorunlu Göç, Ermeni Sorunu

f) Cepheden Haber Var

g) Mondros Ateşkes Antlaşması 30 Ekim 1918

h) Wilson İlkeleri

ı) Paris Barış Konferansı

2- İzmir’in İşgali

3- Cemiyetler

4- Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

a) Mustafa Kemal'in Samsun'a Çıkışı

b) Havza Genelgesi

c) Amasya Genelgesi

d) Erzurum Kongresi

e) Sivas Kongresi

f) Amasya Görüşmeleri

g) Misak-ı Milli'nin İlanı

h) TBMM'nin Açılışı

ı) Büyük Millet Meclisi İsyanlara Karşı

i) İstiklal Mahkemeleri

j) Sevr Barış Antlaşması

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.