İNKILAP TARİHİ

 

ANTLAŞMALAR

 

UŞİ ANTLAŞMASI

(18 EKİM 1912)

 

Uşi Anlaşması (18 Ekim 1912)

1. Osmanlı Devleti, Trablusgarp ve Bingazi' yi boşaltacak,

2. İtalya On iki Ada'yı Osmanlı Devleti'ne geri verecek, ancak Balkan Savaşı bitinceye kadar Yunan işgaline karşı İtalya' nın elinde geçici olarak bulunacak,

3. Trablusgarp da Naip adıyla bir temsilci Padişah adına bulunacak,

4. İtalya,  Kapitülasyonların  kaldırılmasında Osmanlı Devleti'ne yardım edecek.

Uşi Anlaşması’yla Osmanlı-İtalya Savaşı sona ermiş oldu. Bu savaş ile Kuzey Afrika'daki son toprak parçamız da kaybedilmiştir.

www.etarih.net © 2007-2012 - Tüm Hakları Saklıdır.