İNKILAP TARİHİ

 

KURTULUŞ SAVAŞI

1919-1922

 

1914 - 1918 yılları arasında gerçekleşen 1. Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması sonunda, İtilaf Devletleri kendi aralarında paylaştıkları Anadolu topraklarını işgale başladılar. Anadolu'nun esas sahibi olan Türkler bu işgallere karşı sessiz kalmadı. Düşmanı topraklarımızdan çıkartmak için çeşitli kurtuluş çareleri arandı.

Kurtuluş Savaşı'nı iki dönemde incelemek gerekir.

 

KURTULUŞ SAVAŞI

1- Hazırlık Dönemi 1919-1920

2- Savaş Dönemi 1920-1922

 

Lozan Barış Antlaşması - 24 Temmuz 1923

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.