İSLAMİYET

 

İMANIN ESASLARI

   İmanın Esasları 6'dır.

Peygamberimiz Hz. Muhammed; imanın ne demek olduğunu sorana:

İman,

1- Allah’tan başka tanrı olmadığına, Muhammed’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna,

2- Allah’ın meleklerine,

3- Kitaplarına,

4- Peygamberlerine,

5- Ahiret gününe,

6- Kadere (Hayır ve ser her şeyin Allah’ın takdiri ve yaratmasıyla olduğuna) inanmaktır" şeklinde cevap vermiştir.

Peygamberimizin bu sözü, İslam’daki inanç temellerini göstermektedir.

İMANIN ŞARTLARI
1- Allah'ın birliğine inanmak.
2- Meleklere inanmak.
3- Kitaplara inanmak.
4- Peygamberlere inanmak.
5- Ahiret hayatına inanmak.
6- Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak.

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.