İSLAMİYET

 

İSLAM'IN ŞARTLARI

   İslam'ın şartı 5'tir.

1- Kelime-i şahadet getirmek (Eşhedu enlâ ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu).

2- Namaz kılmak.

3- Oruç tutmak.

4- Zekat vermek.

5- Hacca gitmek.

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.