İSLAM TARİHİ

 

İSLAM TARİHİ

 

HZ. MUHAMMED DÖNEMİ

 

Hz. Muhammed Dönemi

Hz. Muhammed’in Doğuşundan İlk Vahye

Hz. Muhammed 570 yılında Mekke’de dünyaya geldi. 25 yaşında Hz. Hatice ile evlendi. 610 yılında Hz. Cebrail, kendisine Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetlerini getirdi(Alak suresi). Böylece İslamiyet doğdu. Hz. Muhammed(SAV), İslam Dini’nin peygamberidir. Ona ilk inananlar, eşi Hz. Hatice, amcasının oğlu Ali, Mekke’li tüccarlardan Ebubekir ve azat ettiği kölesi Zeyd’di.

Hz. Muhammed'in Doğumu ve Hayatı 571-632

İslamiyet'in Doğuşu 610

Hicret 622

Bedir Savaşı

Uhud Savaşı

Hendek Savaşı

Hudeybiye Antlaşması

Hayber Kalesi'nin Fethi

Mu’te Seferi

Mekke’nin Fethi

Huneyn Savaşı

Taif Seferi

Tebük Seferi

Veda Haccı

Veda Hutbesi

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.