OSMANLI TARİHİ

 

OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

KÜLTÜR VE UYGARLIK

 

DİVAN-I HÜMAYUN

Osmanlı Devleti'nde; din ve devlet işlerinin görüşülüp, karara bağlandığı en yüksek kuruldur. Günümüzde bu görevi Meclis yerine getirmektedir. Divan toplantısı sabah erken saatlerde başlardı. Gerekli görüldüğü hallerde İkindi Divanı da yapılırdı.

Divan Üyeleri

1- Padişah

2- Sadrazam

3- Vezirler

4- Kazasker

5- Defterdar

6- Nişancı

7- Şeyhülislam

8- Kaptan-ı Derya

 

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.