OSMANLI TARİHİ

 

OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

ANKARA SAVAŞI

1402

 

15. Yüzyıl başlarında Osmanlılar doğu da Memlük ve Timur Devleti'yle komşu olmuşlardı. Timur, Çağatay Hanlığı'na son vererek büyük bir devlet kurmuş, Altınorda Devleti'nin parçalanmasına yol açmış, İran, Irak ve Kuzey Hindistan'ı topraklarına katıp, 1400 yılından itibaren Osmanlı topraklarına saldırmaya başlamıştı.

Ankara Savaşı'nın Sebepleri
a) Yıldırım tarafından toprakları alınan Anadolu Beylerinin Timur'a sığınarak, onu kışkırtmaları.
b) Timur tarafından toprakları alınan Irak hükümdarı Celayiroğlu Ahmet ve Karakoyunlu hükümdarı Kara Yülük Osman'ın Yıldırım'a sığınmaları.
c) Timur'un Çin'e yapacağı sefer öncesinde arkasında güçlü bir devlet bırakmak istemeyişi.
d) Timur'un Osmanlı'dan kabul edilemez istekleri.
 

Timur, Yıldırım Beyazıt'tan Anadolu Beylerinin topraklarını iade etmesini, Celayiroğlu Ahmet ve Kara Yülük Osman'ın kendisine teslim edilmesini, Osmanlı Devletinin kendisine bağlılığını bildirmesini istemiştir.

İki ordu arasında savaş, Ankara'da Çubuk ovasında yapıldı. Kara Tatarlar'ın ve Anadolu beylikleri askerlerinin saf değiştirmesi, Osmanlı ordusunun savaşı kaybetmesine ve Yıldırım Beyazıt'ın esir düşmesine neden oldu.

Ankara Savaşı'nın Sonuçları
a) İlk ve son kez bir Osmanlı padişahı savaşta esir düştü.
b) Osmanlı Devleti 11 yıl sürecek Fetret devrine girdi.
c) Anadolu Türk birliği yeniden bozuldu. Anadolu beylikleri yeniden kuruldu. (Karesi ve Kadı Burhaneddin beylikleri hariç)
d) Balkanlar'da Osmanlı ilerleyişi bir süre durdu, hatta bazı topraklar kaybedildi.
e) İstanbul'un Fethi 50 yıl gecikti.

 

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.