OSMANLI TARİHİ

 

OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

1. KOSOVA SAVAŞI

1389

Osmanlı kuvvetleri Batı Trakya da ilerlemeye devam ettiler. Bulgaristan’ın önemli şehirleri Sofya, Manastır ve Niş şehirlerini alındı. Osmanlı Devleti’nin Balkan Yarımadası’nda ilerlemesi, Balkan devletlerinin telaş ve korkuya kapılmasına neden oldu. Sırplar, Macarlar, Arnavutlar, Bulgarlar ve diğer Balkan milletleri Osmanlı Devleti’ne karşı birleştiler. Aralarında bir antlaşma yaparak bir Haçlı ordusu meydana getirdiler. Bu ittifakın amacı Türkleri Balkanlardan çıkarmaktı.

I. Murat bu antlaşmayı öğrenince Haçlı İttifakını engellemek için Bulgarlar üzerine bir ordu gönderdi. Bulgarlar yenildi, kralı teslim oldu. Bulgaristan Haçlı ittifakından ayrıldı. Böylece Haçlıların gücü azaltılmış oldu. I. Murat komutasındaki Osmanlı ordusu, Sırbistan’ın Kosova Ovası’nda Haçlı ordusu ile karşılaştı. Osmanlı ordusu, kendisinden çok daha güçlü olan Haçlı ordusunu, cesareti ve savaş alanında gösterdikleri başarılı taktiklerle yendi (1389). Sırp kralı teslim oldu. Bu savaş Osmanlıların Balkanlardaki egemenliğini pekiştirdi. Osmanlıların Balkanlardan kolay kolay atılamayacağını ortaya koydu.

I. Murat savaş alanında yaralılar arasında dolaşırken, bir Sırplı tarafından hançerlenerek şehit edildi. Yerine oğlu I. Beyazıt (Yıldırım) geçti.

 

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.