OSMANLI TARİHİ

 

OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

EDİRNE-SEGEDİN ANTLAŞMASI

1444

 

Edirne Segedin Antlaşması, 1444 yılında Osmanlı Devleti ve Macaristan arasında imzalan-mış bir barış antlaşmasıdır. Ayrıca bu antlaşma Osmanlı Devleti'nin imzaladığı ilk barış antlaşmasıdır.

Balkanlarda savunmaya yönelik bir politika izledi. Bu amaca ulaşabilmek için bir tarafta sorun çıktığında diğer tarafla barış yolları arıyor veya savunma politikası izliyordu. Bu politikasını uzun yıllar sürdüren II.Murat, Anadolu’da durumunu düzelttikten sonra Balkanlara yöneldi.

Macarlar, Sırplar, Eflaklılar ve Avrupa’nın değişik yerlerinden gelen gönüllüler birleşerek bir haçlı ordusu oluşturdu. Bu ordu, Tuna nehrini geçerek, Osmanlı topraklarına girdi. Niş yakınlarında yapılan savaş Türk ordularının yenilgisiyle sonuçlandı. Haçlı ordusunu İzladi Geçidinde durduramayan Osmanlı kuvvetleri Filibe Ovası’ndaki savaşı da kaybetti.

Balkanlarda bu yenilgiler başladığı sırada Arnavutluk’ta İskender Bey Osmanlı Devleti’ne karşı yeniden ayaklandı. Bu gelişmeler üzerine Osmanlılarla Haçlıları temsilen Macarlar arasında Edirne-Segedin Antlaşması (1444) imzalandı.

Bu Antlaşmaya göre:

1- Bulgaristan’daki Osmanlı egemenliği tanınacak.

2- Sırp despotluğu tekrar kurulacak ve Osmanlılara vergi verecek.

3- Eflak beyliği Macar egemenliğinde kalacak, Osmanlılara vergi vermeye devam edecek.

4- Tuna nehri taraflar arasında sınır olacak.

5- Antlaşmanın süresi 10 yıl olacaktır.

Bu antlaşmadan sonraİkinci Murat yerini, 12 yaşındaki oğlu İkinci Mehmed'e (Fatih Sultan Mehmet) bıraktı. Ama barış dönemi değil 10 yıl, 6 ay bile sürmedi. Haçlı tehdidi altında İkinci Murat tekrar Osmanlı ordusunun başına geçmek zorunda kaldı.

1444 yılında Osmanlı ordusu tekrar Haçlı Ordusuyla Varna Savaşı' yaptı.

 

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.