OSMANLI TARİHİ

 

OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

İKİNCİ KOSOVA SAVAŞI

1448

İkinci Murat, Osmanlı tahtına yeniden geçtikten sonra Yunanistan ve Mora da Türk egemenliğini tekrar sağladı. Sırp kralı tekrar Osmanlı himayesine girdi. Varna yenilgisinin intikamını almak isteyen Haçlılar kurdukları bir orduyla Sırbistan’a girdiler. II.Murat, Haçlıları Kosova’da ikinci defa büyük bir mağlubiyete uğrattı.

İkinci Kosova Savaşı'nın Sonuçları

1- Balkanlarda Türk egemenliği kesinleşti. Haçlılar bir daha Türklere saldırmaya cesaret edemediler.

2- Türkler bu tarihten sonra Balkanlarda taarruza başladılar. Haçlılar savunmaya çekildiler.

3- Haçlılar, Türkleri Balkanlardan atamayacaklarını kesin olarak anladılar.

4- İkinci Kosova Savaşı’nın kazanılması, Balkanlardaki fetihlere ve İstanbul’un fethine zemin hazırladı.

5- Bizans’ın Avrupa’dan kara yardımı alma ümitleri sona erdi.

6- Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasındaki itibarı arttı.

7- Rumeli ve Bulgaristan’ın Türkleşmesine ortam hazırlandı.

 

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.