OSMANLI TARİHİ

 

OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

KOYUNHİSAR SAVAŞI

1302

 

Osman Bey zamanında Bizans’la yapılan mücadelelerde Karacahisar, İnegöl, Bilecik, Yarhisar ve Yenişehir’i alındı. Osman Bey ve arkadaşlarının bu başarıları Bizans tekfurlarını harekete geçirdi. Tekfurlar, Osmanlılara karşı birbirleriyle mücadeleyi bırakarak Bursa tekfurunun komutasında birleştiler. Bizans’tan da yardım alan tekfurlar Osmanlılara saldırdılar. Osman Beyin kuvvetleri Bizans’tan yardım alan tekfurları Koyunhisar Savaşı’nda bozguna uğrattı (1302). Bu savaş sonunda İznik,İzmit ve Bursa yolu Osmanlılara açılmış oldu. Osman Beyin bu başarısı onun Anadolu Türk beylikleri ve Türkmenler arasındaki itibarının artmasında etkili oldu.

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.