OSMANLI TARİHİ

 

OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

NİĞBOLU SAVAŞI

1396

Yıldırım Beyazıt, İstanbul’u karadan ve denizden kuşattı. Bu kuşatma sırasında Bizans’a Karadeniz’den gelebilecek yardımları engellemek ve İstanbul Boğazı’nı denetim altında tutmak için Anadolu Hisarı’nı yaptırdı. Osmanlıların İstanbul’u kuşatması üzerine Bizans, kuşatmadan kurtulmak için Papa ve Avrupa’dan yardım istedi. Yıldırım Beyazıt haçlı saldırılarına karşı tedbirler aldı. Bizans’a karadan gelebilecek yardımları engellemek için Bulgar Krallığı’na son verdi (1393).

Osmanlılar bir yandan İstanbul’u kuşatırken, bir yandan da Balkanlar’da hızla ilerliyordu. Macarlar Papadan ve Avrupa devletlerinden yardım istedi. Böylece yeni bir Haçlı birliği kuruldu. Macar kralının başkanlığında Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya ve diğer Avrupalı devletlerden gelen kuvvetlerle Haçlı ordusu oluştu. Haçlı ordusu, İstanbul’un Türklerin eline geçmesini engellemek ve Türkleri kesin olarak Avrupa’dan atmak istiyordu.

Haçlı ordusu Macar kralının komutasında Niğbolu Kalesi’ni kuşattı. Yıldırım Beyazıt da İstanbul kuşatmasını kaldırarak Niğbolu önlerine geldi.

Niğbolu Savaşı’nın Sonucunda;

 Haçlı ordusu bozguna uğratıldı (1396).

 Türklerin Rumeli'den atılamayacağını Avrupalılar bir kez daha anladılar.

 Bütün Bulgaristan, kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı.

Niğbolu Savaşı’na daha önce Osmanlılara karşı düzenlenen Haçlı seferlerine katılmayan İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya gibi devletler de katılmıştır. Niğbolu da ki haçlı ordusu öncekilere göre çok daha güçlü ve tüm Avrupa Hıristiyanlarının katıldığı ilk seferdi.

 

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.