OSMANLI TARİHİ

 

OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

SIRPSINDIĞI SAVAŞI

1364

Türklerin Edirne’yi alması, Rumeli’ye yerleşmeye başlaması ve Balkanlarda hızla ilerlemesi Avrupalı devletleri telaşa düşürdü. Papanın önderliğinde Osmanlılara karşı bir Haçlı ordusu oluşturuldu. Bu orduya Bulgar, Sırp, Eflak, Macar ve Bosnalılar katıldı. Bu ordunun amacı Türk ilerleyişini durdurup Türkleri Balkanlardan atmaktı. I.Murat bu sırada ordusuyla Anadolu’da bulunuyordu. Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin Paşa I.Murat’tan yardım istedi. Durumu öğrenmek için de komutanlardan Hacı İlbey’i Haçlıların üzerine gönderdi. Haçlılar sayı olarak fazla oldukları için kendilerine çok güveniyorlardı. Düzensiz olarak ilerliyor ve tedbir alma gereği duymuyor, geceleri eğlence ile geçiriyorlardı.

Haçlıların Meriç nehri kıyısında konakladıkları bir gece, öncü kuvvet olarak gönderilen Hacı İlbey anı bir baskınla düşmanı yenilgiye uğrattı (1364). Kral ve beyler canlarını zor kurtardı.

Haçlılara karşı kazanılan bu ilk zafer sonunda:

1- Balkanlardaki Macar etkisi kırıldı

2- Türkler Balkanlarda hızla ilerlemeye başladı.

3- Trakya’nın fethi kısa sürede tamamlandı.

4- Bulgar Krallığı Osmanlı Devleti’ne vergi vermeye başladı.

 

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.