OSMANLI TARİHİ

 

OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

VARNA SAVAŞI

1444

 

Sultan II. Murat, 1444 yılı Ağustos'unda tahtı 12 yaşlarındaki oğlu II. Mehmet'e(Fatih Sultan Mehmet) bıraktı...Tahta bir çocuğun geçtiğini öğrenen İtalyan, Alman, Lehistan(şimdiki Polonya), Macaristan ve Sırplardan oluşan yeni bir Haçlı Ordusu Eylül'de savaş ilan edip Varna'ya kadar geldi. Bunun üzerine II. Mehmet Manisa'ya çekilen babası II. Murat'a bir mektup gönderdi: "Padişah biz isek, size emrediyoruz, gelip ordunun başına geçiniz; yok siz iseniz gelip devletinizi müdafaa ediniz." Sultan Murat derhal Edirne'ye gelerek tahta yeniden oturdu ve 10 Kasım 1444'te Varna'da Haçlılarla yapılan savaşta ordunun başında bulundu. Haçlılar bozguna uğradı.

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.