OSMANLI TARİHİ

 

OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

OSMANLI DEVLETİ DAĞILMA DÖNEMİ

 

DAĞILMA DÖNEMİ OSMANLI PADİŞAHLARI

34 - İkinci Abdülhamit - 1876-1909

35 - Beşinci Mehmet Reşad - 1909-1918

36 - Altıncı Mehmet Vahdettin - 1918-1922

* Abdülmecit Efendi - Son Halife 1922-1924

 

2. Abdülhamit Dönemi

Meşrutiyet Dönemi

Birinci Meşrutiyet Dönemi 1876-1878

Kanun-i Esasi 1876

Osmanlı-Rus Savaşı - 93 Harbi 1877-1878

İstibdat Dönemi 1877-1908

İkinci Meşrutiyet Dönemi 1908-1922

31 Mart Vakası 1909

5. Mehmet Reşad Dönemi

Trablusgarp Savaşı 1911

Balkan Savaşları 1912-1913

Birinci Dünya Savaşı 1914-1918

6. Mehmet Vahdettin Dönemi

Mondros Ateşkes Antlaşması 1918

Kurtuluş Savaşı 1920-1922

Saltanatın Kaldırılması 1922

 

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.