OSMANLI TARİHİ

 

OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ

Osmanlı Devleti kuruluşundan 1500'lü yılların sonlarına kadar sürekli gelişme ve ilerleme gösterdi. Özellikle 16. yüzyılda (1500-1599) devrinin en büyük ve en güçlü devletlerinden biri oldu.

Ancak 1600'lü yılların başlarından itibaren bu ilerleme ve gelişmeler durdu. Savaşlarda eskisi gibi başarılar gösteremedi. Savaşlar uzadı. Maliyesi bozuldu. Ülke içinde karışıklıklar başladı. Halkın devlete olan güveni sarsıldı. Devleti ayakta tutan kurumlarda bozulmalar başladı.

Sokullu Mehmet Paşanın ölümünden (1579) sonra başlayıp, 1600'lü yılların sonuna kadar devam eden bu döneme Osmanlı Devleti'nde Duraklama Devri denir.

DURAKLAMA DÖNEMİ OSMANLI PADİŞAHLARI

12- Üçüncü Murat - 1574-1595

13- Üçüncü Mehmet - 1595-1603

14- Birinci Ahmet - 1603-1617

- Osmanlı - Avusturya Savaşları(1593-1606)

- 1606 Zitvatorok Antlaşması

15- Birinci Mustafa - 1617-1618/1622-1623

16- İkinci Osman - 1618-1622

17- Dördüncü Murat - 1623-1640

18- İbrahim - 1640-1648

19- Dördüncü Mehmet - 1648-1687

- Osmanlı - Avusturya Savaşları(1662-1664)

- 1664 Vasvar Antlaşması

- İkinci Viyana Kuşatması - 1683

20- İkinci Süleyman - 1687-1691

21- İkinci Ahmet - 1691-1695

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.