OSMANLI TARİHİ

 

OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

OSMANLI DEVLETİ GERİLEME DÖNEMİ

 

GERİLEME DÖNEMİ OSMANLI PADİŞAHLARI

22- İkinci Mustafa - 1695-1703

- Karlofça Antlaşması - 1699

- İstanbul Antlaşması - 1700

23- Üçüncü Ahmet - 1703-1730

- Osmanlı-Rus Savaşı

- Prut Savaşı ve Prut Antlaşması - 1711

- Mora Seferi - 1715

- Osmanlı - Avusturya Savaşı - 1716

- Pasarofça Antlaşması - 1718

- Lale Devri - 1718-1730

- İran Seferi - 1723

- Patrona Halil İsyanı - 1730

24- Birinci Mahmut - 1730-1754

- Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları - 1736

- Belgrad Antlaşması - 1739

- Osmanlı-İran Savaşı - 1743-1746

25- Üçüncü Osman - 1754-1757

26- Üçüncü Mustafa - 1757-1774

- Osmanlı-Rus Savaşı - 1768

- Kırım'ın Ruslar tarafından işgali - 1771

- Küçük Kaynarca Antlaşması - 1774

27- Birinci Abdülhamit - 1774-1789

- Aynalıkavak Tenkihnamesi - 1779

- Rusların Kırım'ı ilhakı - 1783

- Osmanlı-Rus Savaşı - 1787-1791

28- Üçüncü Selim - 1789-1807

- Avusturya ile Ziştovi Antlaşması - 1791

- Yaş Antlaşması - 1792

- Osmanlı-Fransız Savaşı - 1798

- Paris Antlaşması - 1802

- Sırp İsyanı - 1804

- Osmanlı-Rus Savaşı - 1806-1812

29- Dördüncü Mustafa - 1807-1808

30- İkinci Mahmut - 1808-1839

- Sened-i İttifak - 1808

- Bükreş Antlaşması - 1812

- Yunan İsyanı - 1821

- Yeniçeri Ocağının Kaldırılması - 1826

- Navarin Olayı ve Osmanlı donanmasının yakılması - 1827

- Osmanlı-Rus Savaşı - 1828

- Edirne Antlaşması ve Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması - 1829

- İlk nüfus sayımının yapılması - 1831

- Mehmet Ali Paşa İsyanı - 1832

- Kütahya Sözleşmesi - 1833

- Hünkar İskelesi Antlaşması - 1833

- Balta Limanı Ticaret Muahedesinin imzalanması - 1838

31- Abdülmecit - 1839-1861

- Tanzimat Fermanının İlanı - 1839

- Posta Nezarethanesinin kurulması - 1840

- Londra Boğazlar Mukavelenamesi - 1841

- Kırım Savaşı - 1853-1856

- İlk dış borcun alınması - 1854

- Telgrafın Osmanlı Devleti'nde kullanılmaya başlanması - 1855

- Osmanlı Bankası'nın kurulması - 1856

- İzmir-Aydın Demiryolu hattının yapılması - 1856-1866

- Islahat Fermanının İlanı - 1856

- Paris Barış Antlaşması - 1856

32- Abdülaziz - 1861-1876

- Girit İsyanı - 1866

- Bahriye Nezaretinin kurulması - 1867

- Adliye Nezaretinin kurulması - 1868

- Süveyş Kanalı'nın açılması - 1869

- Rusya'nın Panislavist faaliyetleri - 1874

- Bosna-Hersek İsyanı - 1875

- Bulgar İsyanı - 1876

33- Beşinci Murat - 1876

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.