OSMANLI TARİHİ

 

OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

OSMANLI TOPLUM YAPISI

Osmanlı Devleti'nde halk; Askerler ve Reaya diye ikiye ayrılırdı.

1- Askerler: Devlet ileri gelenleri, askerler, memurlardan oluşan, devlet işleriyle ilgilenen kişilerdir.

2- Reaya: Köylüler, zanaatkarlar, tüccarlardan oluşan halk grubudur. Müslüman ve Gayri Müslim halk reayayı oluştururdu. Köyde yaşayanlar tarım ve hayvancılıkla, şehirde yaşayanlar ise zanaat ve ticaretle uğraşırdı.

www.etarih.net © 2007-2012 - Tüm Hakları Saklıdır.