OSMANLI TARİHİ

 

OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

OSMANLI DEVLETİ'NDE TOPRAK YÖNETİMİ

Osmanlı Devleti'nde toprakların tamamına yakını devletin malı sayılırdı. Devlet, toprakları işlenmesi karşılığı halka vermişti. Halk bu toprakları eker - biçer gelirinden devlete vergi verirdi. Devlet, toprağın işlenmesini denetler ve toprak boş kalmazdı. Toprağını boş bırakanlardan alınır ve başkasına verilirdi. Böylece üretim devam ederdi.

Osmanlı Toprak Sistemi

1- Devlete Ait Topraklar(Miri Arazi):

a) Has

b) Zeamet

c) Tımar

2- Mülk Topraklar: Hizmetlerinde başarı gösteren kişilere verilen, babadan oğula geçebilen topraklardır.

3- Vakıf Topraklar: Geliri hastane, camii, medrese gibi kurumlara bırakılan topraklardır.

www.etarih.net © 2007-2012 - Tüm Hakları Saklıdır.