OSMANLI TARİHİ

 

OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

OSMANLI DEVLET YÖNETİMİ

Osmanlı Devleti'nde yönetim;

1- Merkez Yönetimi

2- Taşra Yönetimi

olmak üzere ikiye ayrılırdı.

1- Merkez Yönetimi:

Divan: Din ve devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı en yüksek kuruldur.

Divan Üyeleri:

Padişah başkanlığında;

a) Vezir-i Âzam (Sadrazam)

b) Vezirler

c) Nişancı

ç) Kazasker

d) Defterdar

e) Şeyhülislam

f) Kaptan-ı Derya

2- Taşra Yönetimi

www.etarih.net © 2007-2012 - Tüm Hakları Saklıdır.