OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

YÜKSELME DÖNEMİ

 

MERCİDABIK SAVAŞI

(1516)

Osmanlı – Memlük İlişkileri

Nedenleri:

1- Şah İsmail ve Memlüklerin Osmanlı Devleti'ne karşı ittifak kurması

2- Dulkadiroğullarının Osmanlı'ya katılmasına Memlüklerin itirazı

3- Fatih döneminde başlayan iki devlet arasındaki anlaşmazlıklar

4- Yavuz’un Müslümanları bir bayrak altında toplayarak İslam birliğini gerçekleştirmek istemesi

5- Yavuz’un, Baharat Yolunu eline geçirmek istemesi

Yavuz Sultan Selim, Kansu Gavri ile Mercidabık Savaşı'nı yaparak (1516), Suriye ve Filistin bölgesini ele geçirdi. Savaş sırasında Kansu Gavri öldü.

Yavuz, Memlük hükümdarı Tomanbay ile Ridaniye Savaşı'nı yaparak, Memlükleri yıkmıştır (1517).

Mercidabık ve Ridaniye Savaşı'nın Sonuçları

1- Memlük Devleti ortadan kaldırılmıştır.

2- Mısır, Osmanlı Devleti'ne katıldı.

3- Savaşılmadan Hicaz, Osmanlı Devleti'ne katılmıştır.

4- Baharat yolu Osmanlının eline geçmiştir.

5- Mukaddes emanetler İstanbul’a getirildi.

6- Halifelik, Osmanlı Devleti'ne geçti.

7- Osmanlı hazinesi ağzına kadar dolmuştur.

8- Venedikliler, Kıbrıs Adası için Memlüklere ödedikleri vergiyi, Osmanlı Devleti'ne ödemeye başladılar.

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.