SELÇUKLU TARİHİ

 

SELÇUKLU DEVLETİ TARİHİ

 

ANADOLU BEYLİKLERİ

Anadolu Selçuklu Devleti’nin 1243 Kösedağ Savaşı’nda yenilmesi ve gerileme dönemine girmesiyle, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde beylikler kurulmuştur. Bu beylikler genellikle birbirinden bağımsız olarak kurulmuşlardır.

Anadolu’da kurulan bu beylikler,  Moğolların Anadolu’yu işgal etmesiyle ortaya çıkan otorite boşluğunu doldurmak için çalışmışlardır.

Bu beylikler Anadolu Türk birliğini sağlamaya çalışmışlardır. Bu beylikler Moğollar ve Bizans Devleti ile savaşmışlardır.

ANADOLU TÜRK BEYLİKLERİ

Osmanoğulları Beyliği

Karamanoğulları Beyliği

Germiyanoğulları Beyliği

Hamitoğulları Beyliği

Menteşeoğulları Beyliği

Candaroğulları Beyliği

Aydınoğulları Beyliği

Dulkadiroğulları Beyliği

Saruhanoğulları Beyliği

Karesioğulları Beyliği

Ramazanoğulları Beyliği

 

ANADOLU DA KURULAN DEVLETLER

Osmanlı Devleti

Eretna Devleti

Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti

Akkoyunlu Devleti

Karakoyunlu Devleti

 

Beyliklerin Anadolu'nun Türkleşmesine Hizmetleri

Beylikler, Anadolu'nun Türkleşmesinde önemli hizmetlerde bulundular. Uç bölgelerinde görev alan Türkmen beyleri, buralara boy ve oymakları ile geldiler. Anadolu'da Türk nüfusunun artmasını sağladılar. Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılması üzerine otorite boşluğunu doldurdular. Halkın can ve mal güvenliğini sağladılar. Bizans'a karşı Anadolu'yu savundular.

Anadolu Türk Beylikleri, yaptıkları mimari eserlerle Anadolu'yu bir baştan bir başa imar ettiler. Yaşadıkları yörelerin bayındır hale gelmesini sağladılar. Yaptıkları, cami, medrese, han, kervansaray, darüş’şifalarla Anadolu'nun , Türk ve İslam ülkesi görünümü kazanmasını sağladılar. Anadolu'nun değişik yörelerinde o dönemden kalma pek çok eser vardır.

Anadolu'daki şehir, köy ve kasabalara dağ, ova, ırmak gibi coğrafi yerlere Türkçe adlar verdiler. Türk dilinin gelişip yaygınlaşmasını sağdılar.

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.