SELÇUKLU TARİHİ

 

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ

 

KATVAN SAVAŞI

1141

Katvan Savaşı, 1141 yılında Karahitay Devleti ile Büyük Selçuklu Devleti arasında yapılan savaştır. Karahitay Devletinin yayılmacı politikası, savaşın sebebidir. Selçuklu komutanı Sultan Ahmet Sencer, Karahitay komutanı Yehlü Taşi'dir. Savaş, Katvan Çölü civarında yapılmıştır. İki ordu arasında yapılan savaşı Karahitaylar kazanmıştır.

Katvan Savaşı'nın Sonuçları

1- Savaşı, Karahitay Devleti kazanmıştır.

2- Büyük Selçuklu Devleti yıkılış dönemine girmiştir.

3- Selçuklu ülkesinde isyanlar başlamıştır. Harzemşahlar ve Gurlular isyanlar çıkartmıştır.

4- Maveraünnehir bölgesi, Karahitay Devletinin hakimiyetine girdi.

5- Selçuklu Devleti, Sultan Ahmet Sencer'in ölümünden sonra yıkılmıştır. 1141

Kaynak: www.etarih.net

 

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.