SELÇUKLU TARİHİ

 

SELÇUKLU DEVLETİ TARİHİ

 

IRAK SELÇUKLU DEVLETİ

السلاجقة

1092 - 1194

Irak'ta hüküm sürmüş bir Türk devletidir. Devletin kurucusu Sultan Mahmut'tur.
 
Sultanlar
 
1- Mahmud (1118-1131)
2- Davud (1131-1132)
3- Tuğrul (1132-1134)
4- Mesud (1134-1151)
5- Melikşah (1151-1153)
6- Muhammed (1153-1159)
7- Süleyman Şah (1159-1161)
8- Arslan Şah (1161-1177)
9- II. Tuğrul (1177-1194)
 
Irak ve Horasan Selçuklu Devleti’nin merkezi durumundaydı. Sultan Mehmet Tapar’dan sonra Selçuklu tahtına geçen oğlu Mahmut tahta geçtiği sırada amcası Sencer Horasan meliki idi. Sencer Mahmut’u tahttan indirdi ve himayesine aldı. Mahmud, merkezi Hemedan olan Irak Selçuklu Devleti sultanlığına getirilirken, Sencer büyük sultan sıfatıyla Horasan’daki Merv’de tahta oturdu. (1119) Irak Selçukluları, Azerbaycan’dan Fars bölgesine, Horasan Selçukluları ise Maverâünnehir’den Afganistan’a kadar uzanan bölgeleri içinde barındırmaktaydı. Irak Selçuklularının son sultanı III. Tuğrul devrinde yönetim aslında atabeylerin eline geçmişti. Sultan Tuğrul’un Harezmşah Tekiş’e yenilmesiyle Irak Selçuklularının toprakları Harzemşahlara geçti (1194).

www.etarih.net © 2007-2012 - Tüm Hakları Saklıdır.