SELÇUKLU TARİHİ

 

SELÇUKLU DEVLETİ TARİHİ

MALAZGİRT MEYDAN SAVAŞI(1071)

Alparslan’ın Anadolu topraklarına akınlar yapması üzerine Bizans imparatoru Romanos Diogenes büyük bir ordu ile Selçuklulara karşı sefere çıktı. Alparslan, Anadolu içlerine akınlar yaptı. Bizans İmparatoru, 200.000 kişilik bir ordu ile Malazgirt Ovası'na geldi. Mısır Seferi'ne çıkmış olan Alparslan, ordusunun bir bölümünü Suriye'de bıraktı. 50.000 kadar askeriyle Malazgirt'e geldi.

26 Ağustos 1071'de yapılan savaşta, Bizans ordusu yenildi. İmparator Ramanos Diogenes(Romen Diyojen) esir edildi. Bağışlanarak ülkesinin başkenti İstanbul'a gönderildi.

Malazgirt Meydan Muharebesi, tarihin önemli olaylarından biridir. Bu savaştan sonra Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır.

Malazgirt Savaşı'nın Sonuçları

a) İmparator Romen Diyojen tutsak düşmüştür. Alparslan imparatora iyi davranarak kalıcı bir anlaşma yapmak istemiştir. Romen Diyojen her yıl vergi ödemeyi, Bizans’ın elindeki Müslüman tutsakları salıvermeyi, başka düşmanlara karşı Selçuklulara askeri yardımda bulunmayı ve Konstantinopolis’e(İstanbul) dönüp yeniden tahta çıkmayı başarırsa Antakya, Urfa, Münbiç ve Malazgirt kalelerini Selçuklulara bırakmayı kabul etti. Bu anlaşma üzerine serbest bırakılan Romen Diyojen Konstantinopolis’e dönmeyi başaramadı. Bizans tahtını ele geçiren VII.Mikhael Dukas, Romen Diyojen’in yaptığı anlaşmayı tanımayınca Alparslan, Selçuklu beylerine Anadolu’yu ele geçirmeleri buyruğunu verdi. Kısa sürede Orta ve Doğu Anadolu’da Danişmendliler, Mengücekler, Saltuklular, Dilmaçoğulları, İnaloğulları, Ahlatşahlar, Artuklular gibi beylikler kuruldu.

b) Malazgirt Zaferi Türklere yeni bir yurt ve yeni bir tarih hazırlamıştır(Türkiye Tarihi).

c) Savaşı kazanan Türkler, ikinci bir vatana sahip oldular.

d) Bizans İmparatorluğunun İslam Dünyası üzerindeki baskısı sona ermiştir.

e) Anadolu’da ilk Türkmen Beylikleri kurulmuştur.

f)  Haçlı seferlerinin başlamasına yol açmıştır.

g) Ticaret yolları Türklerin kontrolüne girdi.

h) Dünya tarihinde çağ değişiklikleri ve önemli olaylara temel hazırladı.

i) İlk Türk denizciliği başladı.

j) Bizans vergiye bağlandı.

Kaynak: www.etarih.net

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.