SELÇUKLU TARİHİ

 

SELÇUKLU DEVLETİ TARİHİ

 

SURİYE SELÇUKLU DEVLETİ

السلاجقة

1092 - 1117

Suriye'de hüküm sürmüş bir Türk devletidir. Devletin kurucusu Tutuş'tur.
 
Sultanlar
 
1- Tutuş
2- Rıdvan
3- Dukak
4- Alp Arslan el Ahras
5- Sultanşah
 
1077 yılından beri Suriye Selçuklu meliki olan Tutuş, kendini sultan ilân ederek, Berkyaruk’un üzerine yürümüş, fakat yenilmişti (1095). Oğullarından Rıdvan Halep’te, ve Dokak Şam’da hâkimiyetlerini ilân ettiler. Halep hakimi Rıdvan Haçlılarla mücadele etti. Bir ara sınırlarını Güney Anadolu’ya kadar genişletti. 1117′ye gelindiğinde her iki bölgede de hâkimiyet, atabeylerin eline geçmişti.

www.etarih.net © 2007-2012 - Tüm Hakları Saklıdır.