SELÇUKLU TARİHİ

 

SELÇUKLU DEVLETİ TARİHİ

 

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ VE BEYLİKLER DÖNEMİNDE

TÜRK DENİZCİLİĞİ

Türkler, tarih sahnesine çıktıkları günden itibaren kara devletleri olarak teşkilatlanmışlardı. Denizle ve denizcilikle pek ilişkileri olmamıştı. Bu durum üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olan Anadolu'yu yurt edindiklerinde değişti. Çünkü vatan edinmeye karar verdikleri yeni yurtlarında tutunabilmeleri ve Anadolu'yu savunabilmeleri denizlerde de güçlü olmalarına bağlıydı. Ayrıca Anadolu, uluslararası ticaret yolları üzerinde idi. Türklerin, ticaretten yararlanmaları ve ekonomilerini geliştirmeleri de ancak denizlerde de güçlü olmalarına bağlıydı.Türk tarihinde ilk denizcilik çalışmalarını Çaka Bey başlattı. Çaka Bey, Anadolu'ya yapılan ilk Türk akınları sırasında Bizanslılara esir düşmüştü. Burada denizciliği öğrenen Çaka Bey 1081 'de kurtulup, Anadolu'ya geçti. İzmir'i ele geçirip kendi adıyla anılan ilk denizci Türk beyliğini kurdu. Kurduğu donanma ile birçok Ege adasını ele geçirdi. Bizans donanmasını mağlup etti. İstanbul'u ele geçirmeyi düşünen Çaka Bey donanmasını güçlendirdi. Anadolu Selçukluların da desteğini de almak için kızını Anadolu Selçuklu Sultanı I.Kılıç Arslan ile evlendirdi.

Bizans, Çaka Beyin gün geçtikçe güçlenmesi karşısında boş durmadı. I.Kılıç Arslan ile Çaka Beyin arasını açtı. Bizans'ın çevirdiği oyunlara gelen I.Kılıç Arslan, Çaka Beyi öldürttü.

Çaka Beyin ölümünden sonra Haçlılar Anadolu'ya girdiler. Beyliğin toprakları Bizans'ın eline geçti. Çaka Beyin donanmasını kurduğu tarih, günümüzde Deniz Kuvvetlerinin Kuruluş Günü olarak kutlanmaktadır.

Anadolu Selçuklu sultanları denizciliğe önem verdiler. Antalya, Sinop ve Alanya'yı alarak buralarda tersaneler kurdular. Deniz ticaretini geliştirmeye yönelik fetihlerde bulundular. Karadeniz ve Akdeniz'de ticari seferler yaptılar. Kösedağ Savaşı'ndan sonra bağımsız olarak hareket eden Ege, Marmara ve Karadeniz sahillerindeki Türk beylikleri, Türk denizciliğine hizmet ettiler. Aydınoğlu Umur Bey, Ege adalarının birçoğunu ele geçirdi. Mora'ya sefer düzenledi. Menteşeoğulları, Karesioğulları, Candaroğulları, Saruhanoğulları gibi denizci Türk beylikleri denizlerde birçok başarılar kazandılar.

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.