SOSYAL BİLGİLER

 

SORU BANKASI

 

SOSYAL BİLGİLER 6 SORU BANKASI

SORULAR

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. (15 puan)

1- Herkes tarafından kabul edilen ve farklı görüşlerle ifade edilemeyen genel gerçeklere…………………… denir.

2- Ölçekler …………….. ve …………….. ölçek olmak üzere iki türlüdür.

3- Vatandaşlar herhangi bir konuda hak ihlaline uğradıklarında ilgili  kuruma .................................. ile başvurabilirler.

4- ……………………………………………………tarih bilinci oluşturmak ve tarihimizi araştırmak amacıyla kurulmuştur.

5- Dünyayı yatay bir şekilde kesen çizgilere …………………. denir.

 

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. (15 puan)

6-   (   ) Bir olayın birden çok nedeni ve sonucu olmaz.

7-   (    ) Anayasamızın 74. maddesine göre herkes dilekçe verme hakkına sahiptir.

8-   (    ) Herhangi bir konuda haksızlığa uğradığımızda hakkımızı aramalıyız.

9-   (    ) Dilekçe hakkını sadece devlet memurları kullanabilir.

10- (    ) Bilimsel araştırma yaparken akademik dürüstlük kuralına uyulmalıdır.

 

Aşağıdaki cümlelerden OLGU olanların başına ‘O’, GÖRÜŞ olanların başına ‘G’ yazınız. (15puan)

11- (    ) Erzincan en güzel ilimizdir.

12- (    ) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.

13- (    ) Yüz ölçümü bakımından en büyük bölgemiz Doğu Anadolu Bölgesidir.

14- (    ) Muz, çilekten daha lezzetlidir.

15- (    ) Yeni çektirdiğin resimde çok güzel poz vermişsin.

 

Aşağıdaki sorulardaki doğru seçenekleri işaretleyiniz.

16- I. Köpekler çok sevimlidir.                 II. Ağrı dağı en yüksek dağımızdır.           III. Keçiler ot obur hayvanlardır.

Yukarıdaki cümlelerden hangileri görüş özelliğindedir? (5 puan)

A) Yalnız I                       B) Yalnız II                                         C) II ve III                      D) I ve III

 

17- Aşağıdakilerden hangisi görüşün özelliklerinden biridir? (5 puan)

A)Kişiden kişiye değişir.                    B)Zaman geçse de değişmez          

C)Herkes tarafından kabul edilir.       D)Kesin olarak doğrudur.

 

18- Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bilinçli bir vatandaş olarak gelişmemize katkılarından biri değildir? (5 puan)

A) Haklarımızın farkında olmak                                                  B) Tarihimiz hakkında bilgi edinmek

C) Topluma yararlı vatandaş olmak                                          D) İyi bilgisayar kullanmak

 

19- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma yöntemine uygun bir yaklaşımdır. (5 puan)

A) Her bilgiyi doğru kabul etme                                     B) Toplanan verileri birleştirmek

C) Akademik dürüstlük kuralına uymama                     D) Araştırıp incelemeden sonuç çıkarma

 

20- Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliklerinden biri değildir? (5 puan)

A) Aralarındaki uzaklık 111 km’dir                                            B) Kutuplarda birleşir
C) Aralarında 4 dakika zaman farkı vardır                                D) Boyları birbirine eşittir.

 

Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluklara yazınız.

21-Aşağıdaki şekil üzerinde ekvator, paralel, meridyen ve kutup kavramlarını   gösteriniz. (30 puan)

 

 

 

 

 

 Başarılar dilerim.

www.etarih.net © 2007-2012 - Tüm Hakları Saklıdır.