SOSYAL BİLGİLER

 

SORU BANKASI

 

SOSYAL BİLGİLER 5 SORU BANKASI

1) Tarih bilimi, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını inceler. Tarihî olayların ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleştiğini belgelerle ortaya koymaya ve sonuçlar çıkarmaya çalışır. Burada, tarih biliminin hangi özelliğine değinilmemiştir?
A) Bulguları kanıtlarıyla sunması
B) Yaşanmış olayları incelemesi
C) Her toplumda farklılık göstermesi
D) Olayları nedenleriyle açıklaması

2) Türkiye’de tahıl ekim alanları fazla değişmediği halde, üretimde yıllara göre büyük dalgalanmalar görülmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle daha çok açıklanabilir?
A) İlkbahar yağışlarıyla
B) Gübre fiyatlarıyla
C) Tohum ithaliyle
D) Makineleşmenin yaygınlaşmasıyla

3) Türkiye’nin iç kesimlerinde ormanlar az yer tutar ve yalnızca belirli yerlerde göze çarpar. Bozkırlar ise geniş alanları kaplar. Bu durum, aşağıdaki doğal koşullardan en çok hangisine bağlıdır?
A) İklim özelliklerine
B) Toprak yapısına
C) Yükselti durumuna
D) Jeolojik yapıya

 

www.etarih.net © 2007-2013 - Tüm Hakları Saklıdır.