SOSYAL BİLGİLER

 

SOSYAL BİLGİLER 7

 

TÜRK TARİHİ'NDE YOLCULUK

3. Ünite: Türk Tarihinde Yolculuk

a) Türklerin Yeni Yurdu Anadolu

- Anadolu'nun Türk Yurdu Olması

- Anadolu'da İlk Türk Beylikleri

- Türkiye Selçuklu Devleti ve Haçlı Seferleri

- Anadolu'da Türk Eserleri

b) Beylikten Devlete: Osmanlı'nın Kuruluşu

- Osmanlı Devleti Tarihi

- Osmanlı Devleti Ordusu

- Osmanlı Devlet Yapısı

- Osmanlı Toplumu

c) Karaların ve Denizlerin Hakimi Osmanlı

- Fatihler ve Fetihler

* İstanbul'un Fethi

- Denizlerde Mücadele

- Askeri Alanda Yenileşme

d) Farklılıklara Rağmen

e) Gez Dünya'yı Gör Konya'yı

f) Nasıl Etkiledik, Etkilendik?

g) Seyyahların Dilinden Osmanlı Kültürü

h) Yeni Kurumlarla Değişen Toplum Hayatı

ı) Ünite Değerlendirme

www.etarih.net © 2007-2017 - Tüm Hakları Saklıdır.