SOSYAL BİLGİLER

 

SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN FAYDALARI

 

Sosyal Bilgiler Dersinin Faydaları

1- Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmesini sağlar.

2- Öğrencilerin, Türk milletine, bayrağına ve Türk ordusuna karşı sevgi, saygı ve güven duygusunu artırır.

3- Atatürk ilke ve inkılâplarının öneminin an­laşılması ve bunların korunması bilincinin yerleşmesini sağlar.

4- Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı temel ilkeleri öğretir.

5- Türk tarihinin öğretilmesini amaçlar.

6- Hem ülkemizi hem de dünyayı tanımamızı sağlar.

7- Demokratik yaşam kurallarını öğretir.

8- Beraber yaşama, sorumluluk alma, yardımlaşma ve karar verme duygularını geliştirir.

9- İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını kavramalarını sağlar.

10- Bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan ha­yatı üzerindeki etkilerini öğretir.

 

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.