SOSYAL BİLİMLER

 

SOSYAL BİLİMLER

 

SOSYAL BİLİMLER: Toplum olayları, insanın sosyal ve kültürel faaliyetleri konusunda araştırma ve inceleme yapan bilimdir. Sosyal Bilgiler hayatımızın en büyük parçalarından biridir. Yaşamın her alanında var olan sosyal olaylara duyarsız kalabilir miyiz?

Hem tarihi hem de kültürel alanda bilgi ve becerilerimizin gelişmesinde sosyal bilimlerin önemi oldukça büyüktür.

Sosyal Bilimler bir çok bilim dalından yararlanır: Tarih, Coğrafya, Psikoloji, Sosyoloji, Ekonomi, Din Bilimleri, Filoloji, Hukuk vb.

SOSYAL BİLİMLER

TARİH

COĞRAFYA

SOSYAL BİLGİLER

FELSEFE

PSİKOLOJİ

SOSYOLOJİ

EKONOMİ

HUKUK

FİLOLOJİ

SİYASET BİLİMİ

DİN BİLİMLERİ

ANTROPOLOJİ

 

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.