TARİH

 

TARİH BİLİMİNİN YÖNTEMİ

 

Tarih Biliminin Yöntemi: Tarihi olaylar incelenirken birçok yöntem kullanılır. Bunlar; kaynak araştırma, kaynak tasnifi, kaynak tahlili, kaynak tenkidi, kaynakların sentezi ve sonuçtur.

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.