VATANDAŞLIK

 

BAŞBAKAN VE GÖREVLERİ

 

Başbakan ve Bakanlar Kurulu: Başbakan,TBMM üyeleri arasından cumhurbaşkanı tarafından atanır. Bakanlar ise başbakan tarafından seçilir.

Bakanlar Kurulu, başbakan ve bakanlardan oluşur. Bakanlar Kuruluna, hükümet ya da kabine de denir. Bakanlar Kurulu oluşturulduktan sonra en geç bir hafta içinde hükümet programı TBMM’de okunur ve güvenoyuna sunulur. Güvenoyu alırsa görevine başlar.

Başbakanın görevleri şunlardır:

· Ülkeyi yönetmek,

· Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek,

· Bakanlar arasında işbirliği sağlamak,

· Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek,

· Bakanların görevlerini anayasa ve yasalara uygun yerine getirmelerini sağlamak.

Bakanlar Kurulu, başbakanın başkanlığında toplanır ve devlet işlerini görüşür ve karara bağlar.

Bakanlar ve Bakanlıklar: Bakanlar, başında bulundukları bakanlıkların en yüksek yöneticileridir. Kamu hizmetleri, bakanlıklar arasında iş bölümü yapılarak yerine getirilir. Bakanlıklar, devlet bakanlıkları ve icracı bakanlıklar diye ikiye ayrılır. Devlet bakanları, kendilerine bir iş bölümü sonucunda başbakan tarafından verilen görevleri yapar.

Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Milli Savunma, Maliye Bakanlığı gibi bakanlıklar icracı bakanlıklardır.

 

www.etarih.net © 2007-2015 - Tüm Hakları Saklıdır.